STOP ! Pa Peye Tike Sa-a

Si ou deja gen avoka pou zafe sila, pa okipe enfomasyon sa-a.